Obcokrajowcy kupują polską ziemię

W ubiegłym roku spółki z udziałem kapitału zagranicznego kupiły w Polsce prawie 1645 hektarów gruntów rolnych, tj. ponad dwa razy więcej niż w 2011 r. – wynika z odpowiedzi wiceministra rolnictwa Kazimierza Plockego na interpelację poselską.

Z danych przedstawionych przez Plockego w odpowiedzi na interpelację poseł Anny Sobeckiej (PiS) wynika, że w 2012 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi wydał 228 zgód na zakup przez spółki z zagranicznym kapitałem nieruchomości rolnych o powierzchni 1644,7 ha, z czego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pochodziło ok. 418 ha (wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.). Pozostałe grunty cudzoziemcy kupili na rynku prywatnym.

Rok wcześniej, tj. w 2011 r., minister rolnictwa i rozwoju wsi nie wniósł sprzeciwu w 204 przypadkach zakupu nieruchomości rolnych przez spółki z zagranicznym kapitałem. Dotyczyło to zakupu ok. 748,5 ha, z czego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pochodziło 566 ha gruntów rolnych.

Plocke poinformował, że powierzchnia ogółem nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedanych w latach 2011 – 2012 wynosiła średnio 125 tys. ha rocznie.

Od początku działalności Agencji Nieruchomości Rolnych cudzoziemcy kupili z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 2207 ha gruntów. Natomiast polskie spółki prawa handlowego z mniejszościowym udziałem kapitału zagranicznego kupiły od początku funkcjonowania Agencji 53 tys. 567 ha z zasobu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *