Owce wielkopolskie… naturalnie!

Autor: Hodowla Owiec w Aktualności, Ciekawostki, Z kraju   Brak komentarzy »

Owce wielkopolskie hodowane w Majątku Ziemskim „Pałac Wiejce” będące rasą zachowawczą i zagrożoną stanowią niezwykle cenny materiał w gospodarstwie ekologicznym.

Owce te charakteryzują się niską produkcyjnością żywca rzeźnego w warunkach hodowli intensywnej i dostarczają doskonałej wełny, na którą zapotrzebowanie w Polsce spadło do poziomu bliskiego zera. Dlatego też zainteresowanie nimi w komercyjnym rolnictwie zanikło. Rasa ta jest w tej chwili objęta programem ochrony zasobów genetycznych w ramach pakietu „Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest to cenna rasa wytworzona w regionie Wielkopolski doskonale przystosowana do lokalnych warunków środowiskowych o znacznej odporności na choroby i dobrym wykorzystaniu paszy. Owce wielkopolskie charakteryzują się ponadto specyficznymi cechami użytkowymi i unikatowym genotypem. Do hodowli wykorzystujemy system pastwiskowy (pastwiskowo- alkierzowy), w którym zwierzęta w okresie wegetacyjnym runi bytują na pastwiskach, a okresie zimowym – w owczarni.

Mięso jagnięce z owcy wielkopolskiej posiada certyfikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność”, który wyróżnia tradycyjne produkty rolne zarejestrowane przez Komisję Europejską ze względu na historyczny i tradycyjny charakter.

Ekologiczny chów owiec nie jest możliwy w oderwaniu od ziemi i areału upraw. Podstawę żywienia owiec w naszym gospodarstwie stanowi zielonka pastwiskowa, która jest najbardziej naturalną paszą dla przeżuwaczy, a sam pobyt owiec na pastwisku stwarza bardzo dobre warunki dla ich dobrostanu. W okresie zimowym żywienie zwierząt opiera się o pasze lokalnie wyprodukowane. W ekologicznym żywieniu owiec obowiązuje zakaz stosowania między innymi antybiotyków, syntetycznych witamin i stymulatorów wzrostu.

Historia hodowli owiec w Wielkopolsce:

Wielkopolska jest regionem o dużych tradycjach w hodowli owiec. Do końca XIX wieku tutejsze stada należały do najlepszych na ziemiach polskich. Wraz z upadkiem hodowli owiec o cienkim runie w całej ówczesnej Europie, spowodowanym głównie napływem tańszej i wyższej jakości wełny z Australii oraz zmniejszaniem areału pastwisk na rzecz intensywnych upraw, nastąpiło również w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku wielokrotne (5 razy) zmniejszenie liczebności stad owiec. Zaczęto wtedy hodowle owcy Wielkopolskiej na wielką skalę, która to osiągnęła swój szczyt w 1976 roku, kiedy populacja osiągnęła 500 tysięcy sztuk. W Wielkopolsce znajdowało się wówczas 10% krajowego pogłowia. Obecnie stado maciorek zarodowych owcy rasy wielkopolskiej liczy zaledwie paręset sztuk.

Źródło: www.wiejce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *