Problemy z dopłatami do zakupu ziemi

Kilkanaście tysięcy rolników w Polsce kupiło ziemię z rządowymi dopłatami. Teraz mogą mieć problem, bo nasze państwo mogło złamać w ten sposób unijne prawo.
Stosowany w Polsce system dotacji na spłatę odsetek od kredytów na zakup gruntów rolnych jest niezgodny z unijnym prawem – uznał rzecznik Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeśli z tą opinią zgodzą się sędziowie Trybunału, rolnicy, którzy w ostatnich dwóch latach kupili grunty z rządową dotacją, mogą mieć problemy, bo państwo będzie musiało pomoc odzyskać.
Chodzi o preferencyjne kredyty dla rolników indywidualnych na zakup gospodarstwa albo powiększenie istniejącego. Kiedy Polska wchodziła do Unii, zgodzono się, by nasi rolnicy kupowali grunty na lepszych warunkach niż rynkowe – z pożyczek dotowanych przez państwo.

To prawo miało obowiązywać tylko do końca 2009 r. Jednak rząd w Warszawie chciał przedłużyć obowiązywanie tych regulacji. – Rolnicy mają niskie dochody. Nie stać ich na zakup ziemi bez preferencyjnego kredytu. Polska była jedynym krajem w grupie nowych państw członkowskich, w którym około 20 proc. ziem należało do państwa i wciąż było nierozdysponowane – tłumaczy Marek Sawicki, były minister rolnictwa.

To za jego kadencji Polska kilka razy prosiła Komisję Europejską, by pozwoliła na przedłużenie tych przepisów. A Komisja zawsze odmawiała. Za to na polskie postulaty przystała unijna Rada ds. Rolnictwa. Zgodnie z postanowieniem Rady z końca listopada 2009 na zasadzie wyjątku Polska od początku 2010 aż do końca 2013 może dawać dotacje na spłatę odsetek od kredytów na zakup gruntów rolnych.

W praktyce ta pomoc sprowadziła się do nisko oprocentowanych kredytów czy rozłożenia spłaty na raty. Pomocy udzielają Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Dopóki wartość pomocy nie przekroczy 400 mln zł, jest ona zgodna z zasadami wspólnego rynku. Rząd liczył, że dzięki temu uda się sprzedać 600 ha gruntów i powstanie około 24 tys. gospodarstw.

Jednak cztery miesiące później tę decyzję Rady Komisja Europejska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dlaczego? Bo – zdaniem Komisji – Rada nie ma kompetencji, żeby podejmować takie decyzje! Doszło do nadużycia władzy ze strony ministrów, naruszenia zasady lojalnej współpracy między instytucjami i oczywistego błędu w ocenie, bo w rzeczywistości nie było żadnych wyjątkowych okoliczności – podkreślała KE w pozwie.

– Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa jednogłośnie zgodziła się na naszą prośbę. Prawo pozwala, żeby w takim wypadku przyjmować zmiany – twierdzi były minister Marek Sawicki.

Jednak z argumentami Komisji zgodził się rzecznik Trybunału. Proponuje on sędziom, żeby uznali, że Rada nie miała kompetencji i stąd jej decyzja jest nieważna. Opinia rzecznika nie jest wiążąca dla sędziów Trybunału. Ci równie dobrze mogą wydać inny wyrok. Jednak w praktyce sędziowie bardzo często przychylają się do opinii rzecznika. Co, jeśli tak się stanie? – Jeśli Trybunał wyda wyrok stwierdzający udzielenie pomocy publicznej niezgodne z prawem UE, państwo członkowskie ma obowiązek odzyskać przyznaną pomoc – tłumaczą biura prasowe MSZ i Trybunału UE.

Jak w praktyce miałoby wyglądać to „odzyskiwanie pomocy”, będzie musiał określić minister rolnictwa. Na razie resort nie chce rozmawiać na ten temat. – Dopiero wyrok Trybunału będzie stanowił podstawę do podjęcia działań w zakresie zmiany prawodawstwa krajowego w zakresie niezbędnym do wykonania tego wyroku – powiedział „Gazecie” Dariusz Mamiński z biura prasowego resortu.

Problem może dotyczyć kilkunastu tysięcy rolników. Tylko w 2010 i 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła ponad 12 tys. kredytów na zakup gruntów. Do tego dochodzą osoby, które korzystały z pomocy za pośrednictwem Agencji Nieruchomości Rolnych.

Na razie Trybunał uspokaja. – Postępowanie w tej sprawie jest w toku. Przewidywanie ewentualnych skutków orzeczenia byłoby przedwczesne – mówi „Gazecie” Ireneusz Kolowca z biura prasowego TSUE.

Jeszcze nie ustalono, kiedy odbędzie się rozprawa przed Trybunałem.

Read more: http://wyborcza.biz/Prawo/1,128894,13317942,Doplaty_do_zakupu_ziemi_sprzeczne_z_regulami_UE_.html#ixzz2JqlRv4Iv
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *