Są pieniądze na hodowlę owiec na Śląsku

Autor: Hodowla Owiec w Ciekawostki, Dopłaty   Brak komentarzy »

Dwa kolejne konkursy w ramach programu „Owca Plus” ogłosił samorząd województwa śląskiego. Budżet tegorocznego programu wzrósł o 100 tys. zł i wynosi w sumie 700 tys. zł.

Na projekty związane bezpośrednio z ochroną bioróżnorodności terenów woj. śląskiego w oparciu o gospodarkę pasterską przeznaczono 550 tys. zł, a na działania promujące „Owcę Plus” – 120 tys. zł. Natomiast 30 tys. zł ze środków programu trafi na monitoring prowadzonych działań. Program od kilku lat wspiera w regionie hodowlę owiec, a także ochronę bioróżnorodność hal i polan Beskidów oraz cennych muraw Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Pieniądze rozdzielane w ramach głównego konkursu mają posłużyć czynnej ochronie bioróżnorodności i krajobrazu regionu. Odbywa się to przede wszystkim poprzez tradycyjny, szałaśniczy wypas owiec halach i górskich polanach Beskidów, a także wypas owiec i kóz na tzw. murawach kserotermicznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Środki z tego konkursu mogą trafiać na zabiegi ograniczające tzw. sukcesję wtórną, czyli zarastanie łąk czy polan przez krzewy i drzewa. Może to być np. bezpośrednie usuwanie niepożądanej roślinności, ale też budowa lub remont obiektów pasterskich, budowa tradycyjnych drewnianych poideł, budowa koszorów (zagród) dla zwierząt, zakup tzw. pastuchów elektrycznych czy budowa miejsc odpoczynku dla turystów (wraz z tablicami informacyjnymi o „Owcy Plus”)

W 2013 r. w Beskidach programem objęto cenne krajobrazowo i przyrodniczo obszary o łącznej powierzchni 560,5 ha. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej chronionych będzie 68,4 ha. Program wymaga m.in., aby zwierzęta były zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Drugi konkurs ma wspierać działania promujące „Owcę Plus”. Chodzi m.in. o lokalne lub regionalne imprezy mające przypominać tradycje i zwyczaje związane z pasterstwem i kulturą Beskidów i Jury, a także promować produkty owcze i kozie. W ub. roku były to m.in. mieszania owiec (rozpoczęcia wypasu) na Ochodzitej w Koniakowie oraz na Stecówce w Istebnej czy redyki (wyjścia na górskie pastwiska) w Korbielowie i Cięcinie.

Wsparcie z puli środków tego konkursu mają też dostać projekty związane z prowadzeniem strony internetowej, która promuje program.

Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej „Owca Plus” jest realizowany od 2007 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *