Sukces Wspólnej Polityki Rolnej

Polska osiągnęła kompromis w negocjacjach dotyczących reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 podczas rady ministrów ds. rolnictwa UE i zrealizowała zakładane cele – ocenił w czwartek na konferencji prasowej minister rolnictwa Stanisław Kalemba.

We wtorek tuż przed północą ministrowie ds. rolnictwa krajów UE uzgodnili swoje stanowisko negocjacyjne ws. reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Opowiedzieli się m.in. za wysokimi karami za niewypełnianie przez rolników wymogów ekologicznych.

Uzgodnienie stanowiska przez ministrów daje szansę na porozumienie z Parlamentem Europejskim do końca czerwca. Uzgodnień nie poparły Słowacja i Słowenia. Ostateczny kształt WPR będzie wypracowany w drodze negocjacji Rady z Parlamentem Europejskim. Zakończenie negocjacji jest możliwe do końca czerwca br. Następnie KE przygotuje podstawy prawne dla nowej WPR.

Najważniejszym celem było utrzymanie dotychczasowego systemu dopłat bezpośrednich SAPS, czyli dopłaty do hektara. Ma on obowiązywać do 2020 roku – poinformował minister. Dodał, że udało się też przekonać ministrów do wyłączenia z puli płatności bezpośrednich część środków (12 proc.), które będzie można przeznaczyć na dopłaty do określonej produkcji.

Kolejną sprawą rozstrzygniętą na korzyść Polski jest zgoda ministrów na utrzymanie preferencyjnych warunków dofinansowania dla korzystających z funduszy rolnych z regionów, które straciły status najsłabiej rozwiniętych. Kalemba tłumaczył, że chodzi o to, by utrzymać dofinansowanie unijne z funduszy rolnych dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców i rolników w województwie mazowieckim na poziomie 50 proc., a nie dopuścić do zmniejszenia go do 40 proc.

Kalemba zwrócił również uwagę na uproszczenie przepisów dotyczących tzw. zazielenienia, od którego zależy 30 proc. dopłat bezpośrednich. Obowiązek posiadania upraw ekologicznych będą miały gospodarstwa powyżej 15 hektarów. W Polsce obowiązek ten nie będzie dotyczył 85 proc. gospodarstw. Wynegocjowano też, że na cele proekologiczne nie musi być wyłączone 7 proc. powierzchni gospodarstwa, a 5 proc. Ponadto ustalono, że gospodarstwo o powierzchni 10-30 ha powinno mieć co najmniej dwie uprawy, a powyżej 30 ha – trzy.

Ministrowie podtrzymali swoją wcześniejszą propozycję, by 25 proc. środków z tzw. II filara, czyli z pieniędzy na rozwój wsi, można było przesunąć na dopłaty bezpośrednie. Ponadto nowym ustalaniem jest, by kraje stosujące SAPS mogły dodatkowo dopłacać z budżetu krajowego. – Dalsze rozstrzygnięcia w tej sprawie zapadną w Parlamencie Europejskim. Ale jest to korzystne rozwiązanie, bo będzie można korzyść z dwóch mechanizmów, jeżeli chodzi o zwiększenie płatności bezpośrednich – powiedział Kalemba.

źródło: ppr.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *