Posts Tagged With 'dopłaty unijne'

Hodowcy owiec liczą na unijne dopłaty

Hodowcy owiec liczą na unijne dopłaty

Posted by Hodowla Owiec in Aktualności, Dopłaty, Z kraju   No Comments »

W Świętokrzyskiem hoduje się coraz mniej owiec. Ich pogłowie zmalało z prawie 7 tys. sztuk w roku 1996 do około 3 tys. obecnie. – Bez unijnego wsparcia regres hodowli nie zostanie zahamowany – ocenia prezes regionalnego związku hodowców owiec Zbigniew Domański.

– Pomoc finansowa UE mogłaby skłonić gospodarzy, którzy hodują po kilka owiec, do powiększenia stad do 10 matek, natomiast w większych hodowlach stada nie byłyby zmniejszane – powiedział Domański. Według niego, obecnie w regionie jest 55 owczych stad, w tym 21 zarodowych. Tylko kilka stad towarowych liczy ponad sto sztuk, większość liczy po kilkadziesiąt. Read More