Posts Tagged With 'Polski Związek Owczarski'

VII Walny Zjazd Hodowców Owiec i Kóz w Piotrkowie Trybunalskim już za nami!

Posted by Hodowla Owiec in Aktualności, Z kraju   No Comments »

Regionalny zjazd odbył się 4 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej RHSP przy ul. Młynarskiej 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

Na zjazd przyjechało 29 delegatów uprawnionych do głosowania oraz 5 gości zainteresowanych podjęciem działalności owczarskiej i współpracą ze Związkiem. Zjazd zaszczycił swoją obecnością Dyrektor Polskiego Związku Owczarskiego Pan Tadeusz Lotczyk. Obrady prowadził Przewodniczący Pan Michał Miniatorski. Delegaci wysłuchali sprawozdań: Zarządu przedstawionego przez Pana Łukasza Siwka – Wiceprezesa Związku i Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez Pana Mariana Dąbrowskiego – Członka Komisji Rewizyjnej, z działalności RZHOiK w latach 2009 – 2012. Podczas Zjazdu rozmawiano o aktualnych zmianach zachodzących w hodowli owiec oraz o problemach rynku owczarskiego. Zjazd udzielił absolutorium poprzedniemu Zarządowi Związku i dokonał wyboru Zarządu, Prezesa i Komisji Rewizyjnej na kolejne 4 lata działalności. Read More