VII Walny Zjazd Hodowców Owiec i Kóz w Piotrkowie Trybunalskim już za nami!

Autor: Hodowla Owiec w Aktualności, Z kraju   Brak komentarzy »

Regionalny zjazd odbył się 4 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej RHSP przy ul. Młynarskiej 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

Na zjazd przyjechało 29 delegatów uprawnionych do głosowania oraz 5 gości zainteresowanych podjęciem działalności owczarskiej i współpracą ze Związkiem. Zjazd zaszczycił swoją obecnością Dyrektor Polskiego Związku Owczarskiego Pan Tadeusz Lotczyk. Obrady prowadził Przewodniczący Pan Michał Miniatorski. Delegaci wysłuchali sprawozdań: Zarządu przedstawionego przez Pana Łukasza Siwka – Wiceprezesa Związku i Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez Pana Mariana Dąbrowskiego – Członka Komisji Rewizyjnej, z działalności RZHOiK w latach 2009 – 2012. Podczas Zjazdu rozmawiano o aktualnych zmianach zachodzących w hodowli owiec oraz o problemach rynku owczarskiego. Zjazd udzielił absolutorium poprzedniemu Zarządowi Związku i dokonał wyboru Zarządu, Prezesa i Komisji Rewizyjnej na kolejne 4 lata działalności.

W skład Zarządu weszli:

Pani Jolanta Animucka – Prezes Zarządu

Pan Łukasz Siwek – Wiceprezes Zarządu

Pan Józef Miniatorski – Członek Zarządu

Pani Anna Karkocha – Członek Zarządu

Pan Jan Adamus – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Pan Arkadiusz Sobczak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pan Marian Dąbrowski – Członek Komisji Rewizyjnej

Pan Stanisław Łaski – Członek Komisji Rewizyjnej

Zjazd wybrał delegatów na Krajowy Walny Zjazd Polskiego Związku Owczarskiego, który odbedzie się 19 marca 2013 roku w Warszawie. Nasz Związek będą reprezentowali Pani Prezes Jolanta Animucka i Pan Wiceprezes Łukasz Siwek.

Obrady zakończyły się przyjęciem proponowanych uchwał i wniosków  oraz zatwierdzeniem zmian w statucie Związku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *